0

Descobreix el ritme de Molí Coloma

Les nostres finques

Edificada sobre bases preromàniques i documentada des de fa més de sis segles, Molí Coloma ha mantingut l’herència del cultiu d’oliveres i vinyes a la vora del Mediterrani.

Els cultius de Molí Coloma se situen al Penedès i al Priorat. Són petits terrenys treballats per agricultors amb un mètode de treball tradicional i unes directrius d’estàndards de qualitat elevats.

Sentim vocació pel cultiu de la terra i la nostra aposta es basa en el respecte pel medi ambient i per un futur sostenible. La passió i la tenacitat del nostre treball es perceben als olis de Molí Coloma, que respiren proximitat, caràcter i terroir.

Olis Molí Coloma